banner-image

  Правила за публикуване на обяви - Agriniser

  Правила за публикуване

  Направи търговията със зърно още по-лесна и удобна за теб и всички участници в Агринайзър, като следваш правилата и препоръките на тази страница

  Контактна информация и лични данни

  Агринайзър ти дава възможност да комуникираш с неограничен брой продавачи и купувачи на зърно в сигурна и защитена среда. Така воденето на преговори е много по-обективно и можеш да сключваш сделки тогава, когато условията напълно те удовлетворяват. Споделянето на контактна информация и лични данни между потребители в Агринайзър не е разрешено. Това включва фирмени и лични имена, телефонни номера, адреси, локации, електронни пощи и всякакъв друг вид контактна или рекламна информация.


  Сертификат или снимка на продукт

  За да бъде твоята оферта много по-интересна за купувачи, можеш да публикуваш сертификат за качество и/или снимка на зърното което продаваш. Също така, можеш да използваш тази опция и в процеса на преговори, всеки път когато изпращаш контраоферта. Това съдържание се проверява от екипа на Агринайзър и се отразява със статус “очаква одобрение” преди да бъде публикувано.


  Коментари, въпроси и допълнителна информация

  Когато публикуваш оферта, можеш да опишеш параметрите на зърното, което търсиш или предлагаш, както и да поясниш конкретни търговски условия и изисквания в секция “коментари”. Също така, в тази категория можеш да зададеш своите въпроси и да уточниш допълнителна информация с насрещния продавач или купувач, когато изпращаш контраоферти. За да няма споделяне на контактна информация, лични данни или неприемливо съдържание, тази информация се проверява от екипа на Агринайзър и се отразява със статус “очаква одобрение” преди да бъде публикувано.